Lagar i Georgia, USA, kan komma att ändras i riktning mot skattesänkningar för dem som är engagerade i gruvdrift.

Lagar i Georgia, USA, kan komma att ändras i riktning mot skattesänkningar för dem som är engagerade i gruvdrift.

Georgias representanthus överväger lag nr 1342, som innebär en minskning av skattebetalningarna för dem som är engagerade i gruvdrift.

Staten styrs av förhoppningen att skattelättnader ska göra det möjligt att locka organisationer inriktade på kryptovalutabrytning till Georgien. Dokumentet daterat 2022-02-14 föreskriver att aktiviteter som syftar till “försäljning eller användning av energiresurser som används för handel med gruv- och kryptovalutaresurser tas bort från den statliga skattebasen.” Lagen utvecklades av styrkor från 5 republikanska deputerade.

För att undanta gruvgårdar från det totala beskattningsunderlaget krävs att gårdens totala yta ska vara minst 6950 kvadratmeter. Lagstiftare förutspår att när lagen träder i kraft kommer minst 56 tusen gårdar att arbeta i staten nästa höst. Ett preliminärt avtal slöts också med organisationer som Bit5iv, Holdings, Bitmain.

T-Rex v0.6.6 miner för NVIDIA

Det är värt att säga att våren 2021 präglades av liknande sänkningar av skattebetalningar i Kentucky.